Israpporter Småland

ALL ISINFORMATION ÄR FÄRSKVARA
Is beträds ALLTID på eget ansvar
Bild saknas
Skäggenäs, Dragviken  Område: Mellersta västra södra Kalmarsunds kustvatten
Norra Dragviken vid Revsudden, Skäggenäs. Längst in knagglig svåråkt stöpis. Öster om Enerevet blir isen bättre.Några hundra meter öster ut svart helt nerstöpt is. C:a 7 cm tjock. Har endast gjort en kortare rekognosering. Vet därför inte hur långt norr ut eller hur långt ut i sundet isen är bärig. Lämplig utgångspunkt Enerevet omedelbart öster om Drag.

Benkt Mård

 Införd:
Mail: benkt.mard@gmail.com 2013-02-01 17:12
Kommentera inlägget !!  Tryck nedan !!
Inga kommentarer har ännu gjorts till detta inlägg!

Friluftsliv Skridsko Paddling Kajak Skidor Uteliv Camping