Israpporter Uppland

ALL ISINFORMATION ÄR FÄRSKVARA
Is beträds ALLTID på eget ansvar
Bild saknas
Datum för islossningen Område:
Här är datum för islossningen på Gimodammen för de som är intresserade av sådant. Vädret har varit varmt, soligt och blåsigt under perioden. 20 mars: 15 cm bra is. 23 mars: 1/3 av dammen isfri i norr, rutten is i söder som höll. 24 mars: 2/3 isfri, isen i söder höll. Troligen försvann nästan all återstående is den 25 eller möjligen 26 mars. 27 mars: all is borta. (Den 26 mars låg det is på större delen av Rastsjön, men norra delen var isfri.)

Johan

 Införd:
Mail: israpport@speedmail.se 2017-03-27 20:14
Kommentera inlägget !!  Tryck nedan !!
Inga kommentarer har ännu gjorts till detta inlägg!

Friluftsliv Skridsko Paddling Kajak Skidor Uteliv Camping