Israpporter Uppland

ALL ISINFORMATION ÄR FÄRSKVARA
Is beträds ALLTID på eget ansvar
Bild saknas
Tack! Område:
Tack för Rapporten Pelle! Var lite i tankarna att ta mig dit och åka och rapportera. Nu vet jag läget, tunnare än vad jag hade gissat utifrån läget på sjöarna lite längre österut. Det är bra med fler rapportörer som vänder sig till allmänheten, som på det här planket.

Johan

 Införd:
Mail: israpport@speedmail.se 2017-12-25 11:54
Kommentera inlägget !!  Tryck nedan !!
Inga kommentarer har ännu gjorts till detta inlägg!

Friluftsliv Skridsko Paddling Kajak Skidor Uteliv Camping