Israpporter Uppland

ALL ISINFORMATION ÄR FÄRSKVARA
Is beträds ALLTID på eget ansvar
Bild saknas
Gimodammen Område: Gimodamm
Större delen av isen är skrovlig och mycket obekväm för skridskoåkning, men det finns släta stråk. Det går att åka skridskor, men välj en slätare sjö om ni har möjlighet. Provturen gick från badplatsen till mitten av sjön söder om de stora öarna där isen vissa år är lite tunnare, vidare runt Storholmen (den västra av de två stora öarna), och tillbaka till badplatsen. Ca en femtedel av åkturen behövde göras på skrovlig is. Istjockleken varierade mellan 9-10 cm. Stöpis i den övre delen. Inga problem med bärigheten under turen, men väster om Storholmen fanns avvikande partier som kunde huggas igenom med två kraftiga pikhugg trots 9 cm. Det var bara vid skrovliga partier som iskvalitén var sämre. * * * Sjön Vällen en mil SSO Gimo: Gick tvärs över den långsmala sjön 2,5 km från den norra änden. Merparten av isen var ganska slät med gropar på 3 mm. En mindre del av isen var mycket skrovlig. I mörkret på kvällen gick det inte att överblicka något större område, har ingen information om skrovligheten på resten av den 15 km långa sjön. Istjockleken tvärs över sjön varierade även här mellan 9-10 cm och bärigheten var god.

Johan

 Införd:
Mail: Mailadress visas inte 2018-12-29 19:11
Kommentera inlägget !!  Tryck nedan !!
Inga kommentarer har ännu gjorts till detta inlägg!

Friluftsliv Skridsko Paddling Kajak Skidor Uteliv Camping