Israpporter Södermanland

ALL ISINFORMATION ÄR FÄRSKVARA
Is beträds ALLTID på eget ansvar
Klicka för att se bild Klicka för att se bild
Senvinteråkning Område: Bergasjön
Morgontur på Bergasjön på hård, fin is, i synnerhet på skuggiga partier. Istjocklek ca. 30 cm.

Mats Östling

 Införd:
Mail: Mailadress visas inte 2019-02-27 11:49
Kommentera inlägget !!  Tryck nedan !!
Inga kommentarer har ännu gjorts till detta inlägg!

Friluftsliv Skridsko Paddling Kajak Skidor Uteliv Camping